Cancellation (info article)

Cancellation (info article)

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver.
Disse finner du i avsnittene nedenfor.

Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser og har derfor gjort denne informasjonen lett tilgjengelig på nettsiden vår.

Så sant innpakningen ikke tar skade eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke åpning innebære avskåring i angreretten. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.
 
Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet.

Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 150,- til Mette Møller for behandling av saken.

Angrefrist